Παρακαλούμε όσους αποφασίσουν να έρθουν αυτές τις δύσκολες ώρες στο χωριό μας να ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ

Βρυση

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι

Σας αγαπάμε και το ξέρετε!!!

Σας θέλουμε κοντά μας και το ξέρετε.

Θέλουμε να σας βλέπουμε. Κι αυτό το ξέρετε.

Παρακαλούμε όμως όσους αποφασίσουν να έρθουν αυτές τις δύσκολες ώρες στο χωριό μας να ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ. 

Δεν κινδυνεύουν λιγότερο εδώ.

Δεν θα έρθουν για διακοπές.

Δεν  θα έρθουν όπως έρχονταν άλλες φορές.

Οι συνθήκες είναι διαφορετικές και πρωτόγνωρες.

Ας φροντίσουμε όλοι να μη μετανιώσουμε για τις επιλογές μας.

Ο Πρόεδρος του χωριού  Κ. Ντάλας

Ο πρόεδρος του συλλόγου  Γ. Τσάμης

Τροποποιήθηκε
03/22/2020 - 21:11