Εικόνες από τα παλιά - Μεταφορικό μέσο εποχής!

Μεταφορικό μέσο εποχής

Μια παρέα συγχωριανών έχοντας ανάμεσά τους το μοναδικό μέσο μεταφοράς εκείνης της εποχής στο δρόμο Πατρών-Καλαβρύτων όταν αυτός ήταν ένας στενός χωματόδρομος.

Εικονίζονται από αριστερά: Ντίνος Ροδόπουλος, Τάκης Σιλαϊδής, Κώστας Σιλαϊδής, Γ. Ροδόπουλος, Παπανίκος Βουρλούμης, Γιάννης Νικ. Τσάμης, Όλγα Τσάμη (αδελφή του Νικ. Τσάμη που έζησε στην Αμερική) και Διαμάντω Νικ. Τσάμη.

Τη φωτογραφία μας έδωσε η Βάσω Τσάμη-Απόστολοπούλου.

 

 

Τροποποιήθηκε
11/19/2019 - 10:23